Vellykket snøskredaksjon

— Statens vegvesen fikk ned et større flakskred i Henrikstinden ved E8. Skredfaren ved masseuttaket til ny E8 Sørbotn–Laukslett er sterkt redusert.

Planendring på høring

— Statens vegvesen ber om innspill til nødvendige endringer i vedtatt reguleringsplan for E8 Sørbotn-Laukslett.

Tre får gi tilbud på ny E8 i Ramfjord

— Statens vegvesen går videre med tre tilbydere i konkurransen om å få bygge Tromsøs nye innfartsåre, E8 Sørbotn-Laukslett i Ramfjord.