Starter prøvepeling i Ramfjord

— Statens vegvesen og entreprenøren Fundamentering AS (FAS) starter nå prøvepeling i sjø mellom Leirbakken og Hans Larsa-neset i Ramfjord, Tromsø kommune.

Planlagte grunnundersøkelser for ny E8 ved Leirbakken

— Statens vegvesen gjennomfører i disse dager planlagte og helt vanlige grunnundersøkelser for å kunne bygge fundamentene til Ramfjordbrua og to kulverter på ny E8 ved Leirbakken i Ramfjord i Troms.

Reguleringsplan ble vedtatt

— Detaljregulering for E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé, ble vedtatt av Tromsø kommune 26. august 2020.