Starter prøvepeling i Ramfjord

— Statens vegvesen og entreprenøren Fundamentering AS (FAS) starter nå prøvepeling i sjø mellom Leirbakken og Hans Larsa-neset i Ramfjord, Tromsø kommune.

Planlagte grunnundersøkelser for ny E8 ved Leirbakken

— Statens vegvesen gjennomfører i disse dager planlagte og helt vanlige grunnundersøkelser for å kunne bygge fundamentene til Ramfjordbrua og to kulverter på ny E8 ved Leirbakken i Ramfjord i Troms.

Reguleringsplan ble vedtatt

— Detaljregulering for E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé, ble vedtatt av Tromsø kommune 26. august 2020.

Reguleringsplanen er klar

— Statens vegvesen har i dag lagt forslag til reguleringsplan for E8 Ramfjord ut til høring og offentlig ettersyn.

Fakta fra Ramfjord

— Tilsvar til leserinnlegg hvor Statens vegvesen beskyldes blant annet for å overkjøre planmyndigheten.

Referat fra informasjonsmøtet

— 27. januar arrangerte Statens vegvesen folkemøte om prosjektet E8 Ramfjord. Her kan du laste ned presentasjon og referat.

Velkommen til informasjonsmøte

— Statens vegvesen orienterer om nye E8 gjennom Ramfjord i et åpent møte på rådhuset i Tromsø mandag 27. januar.