I dag signerte arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS hovedkontrakten for bygging av ny E8 i Ramfjord.

 

En førjulsgave til trafikantene: Det mente partene da de signerte kontrakten for Tromsøs nye innfartsåre. Fra venstre Tom Kalsås, statssekretær i samferdselsdepartementet (Ap). Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen. Øyvind Langemyr, Daglig leder i Bertelsen & Garpestad. Ales Gothard, Daglig leder i Metrostav. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
En førjulsgave til trafikantene: Det mente partene da de signerte kontrakten for Tromsøs nye innfartsåre. Fra venstre Tom Kalsås, statssekretær i samferdselsdepartementet (Ap). Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen. Øyvind Langemyr, Daglig leder i Bertelsen & Garpestad. Ales Gothard, Daglig leder i Metrostav. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.

Hovedkontrakten ble tildelt i slutten av mai i år, men i påvente av en tilleggsfinansiering måtte selve kontraktsigneringen vente. Med utvidet kostnadsramme på plass, kunne endelig signingen gjennomføres. Kontraktsverdien på den signerte kontrakten er ca. 2 milliarder 2022-kr eks. moms

– Vi er veldig fornøyde med å kunne signere kontrakten før jul, for det betyr at vi fortsatt ser for oss byggestart i første halvdel av 2024, sier prosjektsjef i Statens vegvesen, Jøran Heimdal.

Den 10 kilometer lange vegen vil få stor betydning for svært mange. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås, var svært glad for at denne kontrakten endelig kunne signeres.

– Dette prosjektet vil gi økt fremkommelighet, og en kortere og raskere innfartsvei til Tromsø. I tillegg kommer den nye veien til å forbedre trafikksikkerheten. Den vil også gi en tryggere arbeidshverdag for yrkessjåfører og forbedre både bomiljøet og nærmiljøet for lokalbefolkningen, sa han.

Rask oppstart

I uke 5 møtes Vegvesenets prosjektgruppe og entreprenørene for å diskutere videre fremdrift og samhandling. Bertelsen & Garpestad (BG) er svert glad for at de nå har signert denne avtalen. Selskapet har erfaring fra flere prosjekter i polare strøk og vet at det å utnytte sesongen er en nøkkelfaktor for å sikre god fremdrift og sikker utførelse.

– Vi har blant annet flere skredutsatte områder der vi må ha full innsats sommerstid. Nå blir det videtaljplanlegging frem til påske. Etter påske blir det synlig aktivitet i veglinja og så blir det full aktivitet med broarbeid og veibygging i mai, sier prosjektleder i BG, Oddvar Hamre.

Utvidet kostnadsramme

På grunn av økte kostnader som et resultat av et endret verdensbilde de siste par årene, var det behov for å få økt kostnadsrammen for prosjektet.

– Her har regjeringen vært veldig fleksibel, og tatt høyde for det økte kostnadsbildet ved å utvide kostnadsrammen til 3.92 mrd. 2024-kr. Den justerte sluttkostnaden for prosjektet er beregnet til 3.65 mrd. 2024-kr, fortsetter Heimdal.

Dette skal bygges

Det skal bygges ny vei fra Sørbotn til Laukslett, en strekning på ca. 10 km. Veien skal ha en bredde på 10 meter, og midtrekkverk. Fartsgrense på stedet skal være 80 og 90 km/t. Det skal etableres ca. 9000 meter midtrekkverk, fire forbikjøringsfelt, to i hver retning. På strekningen skal det bygges flere mindre bruer og underganger. Ramfjorden skal krysses med en bro på ca. 870 meter, som skal fundamenteres på stålrørspeler. Langs deler av strekningen skal det etableres skredsikring med ulike skredsikringstiltak, blant annet skredvoller.

Derfor er ny E8 viktig

Ny E8 gjennom Ramfjord skal bedre trafikksikkerheten for beboere langs strekningen og trafikanter. Den nye veien blir bygget etter en høyere veistandard, som vil bedre transportkvaliteten ved at det blir en jevnere fartsprofil. Dette vil medføre miljømessige fordeler i form av mindre slitasje på kjøretøy og lavere utslipp av miljøgasser.

– Store deler av lokalbefolkningen langs dagens E8 vil også få en betydelig forbedring av bo og nærmiljø. Med ny vei på plass, vil det bli redusert støynivå fra trafikken, mindre svevestøv og betydelig økt trygghet for myke trafikanter, sier Heimdal

Lys i enden av tunnelen

Planlegging av veien begynte allerede tilbake i 1988, og strekningen har vært omtalt i nasjonal transportplan fire ganger siden 2005. Etter en lang og krevende prosess skal det nå bli bra å få ny vei på plass.

– En ny E8 i Ramfjord har vært etterlengtet lenge, og det har mildt sagt vært mye frem og tilbake om hvor veien skal gå. Nå har vi kommet frem til en løsning, hvor vi endelig kan skimte lys i enden av tunnelen, avslutter Heimdal.