Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Endringene går ikke ut over hovedrammene i reguleringsplanen.

I prosessen med å utarbeide byggeplanen for prosjektet har Statens vegvesen kommet frem til at det må gjøres noen endringer av vedtatt reguleringsplan.

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender eventuelle merknader til oss innen 12.oktober (4 ukers frist ved varsel om planoppstart).

Send det til oss skriftlig til eller postadresse Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Må merkes med 20/8402.

Innspill og merknader skal kun omhandle de aktuelle endringene som her er beskrevet og avgrenset på vedlagt kart. Innspill til andre områder som ligger utenfor de definerte endringsområdene blir ikke vurdert videre i endringsprosessen.

Last ned

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark