Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er behov for å ivareta ytterligere områder i planendringen av reguleringsplanen for E8 Sørbotn-Laukslett.

Viser til tidligere varsel om oppstart av planendring etter forenklet prosess – E8 Sørbotn-Laukslett.

Det er behov for å ivareta ytterligere områder i planendringen av reguleringsplanen for E8 Sørbotn-Laukslett, plan-ID 1920. De aktuelle arealene er innenfor opprinnelig varslet planområde pr. 17.12.2019. De nyeste arealene som er tilkommet i planendringen vises på vedlagt kart, merket med lilla farge og bokstaven F.

BIldet viser kart over planområdet på E8 Sørbotn–Laukslett, med markerte områder og tegnforklaring.
Kart over planområde på E8 Sørbotn–Laukslett, med markerte områder og tegnforklaring. Illustrasjon: Statens vegvesen

A. Justering av hesteløype tilhørende Vekve-gården på Sakariasjorda.

B. Utvidelse av areal til støtteforbygning i Storkollen.

C. Justering av regulert skredsikringstiltak ved Steinbakkelva.

D. Justering av privat skogsveg ved Skredelva (SKV11).

E. Retting av tekniske tegnefeil

F. Deler av merket areal (lilla) vil bli foreslått til deponering av stedegne muddermasser (sjøbunnmasser)

For mer utfyllende informasjon om det nye tiltaket. Les utsendt varseletbrev i sin helhet, i vedlagt dokument om oppdatert varsel om planendringen.