Nå starter vi bygging av bro over Ramfjorden i Tromsø kommune. Arbeidet kan være til fare eller hinder for sjøfarende.

  • Sted:  Mellom Hans Larsa-neset og Leirbakken
  • Varighet: Fra ca. 15. mars 2024 til september 2027.

Fartøy og hinder i sjø 

 I ett års tid fremover vil det under fundamentering tidvis ligge lange lengder av pelerør å flyte i overflaten. De kan være vanskelig å se i mørket og i motlys. Montasje og arbeid med brudekket vil pågå fra sommer 2025 til høsten 2027. Under hele byggeperioden vil det brukes lektere, slepebåter, ferger og andre små båter rundt brostedet.

Fare for uhell

Båtførere bes holde lav fart og opptre aktsomt i anleggsområdet. Større fartøy og mindre båter med for høy fart kan også utgjøre en fare for de som jobber med å bygge brua. 

Sjekk varsel i elektronisk sjøkart (Efs) hos Statens Kartverk

WGS84 DATUM 

  • 69°33'14.7"N 19°9'20.3"E (Hans Larsa-neset)
  • 69°33'33.8"N 19°8'35.1"E (Leirbakken)

Kontaktpersoner mens vi bygger

Entreprenøren Metrostav Norge AS:

  • Arne Gustav Hageland tlf.nr. 90535467
  • Tomas Haluza tlf.nr. 46882361

Statens Vegvesen:

  • Vidar Abrahamsen tlf.nr. 91243168
  • Lina Davidsson tel.nr. 46542255