Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Reguleringsplan og tilhørende dokumenter.

Resultatene av vannprøvene som er tatt av vannbrønnene langs vegtraseen finner du i Hydrologisk rapport til reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé (PDF, 13 MB)

Vedtatte plandokumenter

Detaljregulering for E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé, ble vedtatt av Tromsø kommune 26. august 2020. Mindre del av reguleringsplan for kulturminnelokalitet ble vedtatt 1. desember 2020.

Vedlegg til planen

Planprogrammet

Konsekvensutredning

Andre dokumenter