Planlegging og prosjektering pågår.

Statens vegvesen skal byggja ny Ofte bru langs E134 i tettstaden Høydalsmo. Fylkesveg 450 Eidsborgvegen og fylkesveg 3410 Øyfjellvegen kjem inn på E134 på kvar si side av Ofte bru, og kryssa med desse fylkesvegane skal utbetrast. I 2022 er det satt av pengar til planlegging og prosjektering.

Bilde som viser kryssande vegar ved Ofte bru.
Ofte bru. Foto: Statens vegvesen, Vegbilder

Veg:
E134
Fase:
Planfase
Kommunar:
Tokke
Fylke:
Vestfold og Telemark
Lengde:
600 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt

Ofte bru og kryss i tettstaden Høydalsmo. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Torbjørn Holte

Planleggingsleiar
Telefon:
95 21 96 23
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: