Arbeidet med reguleringsplanen starta opp i 2022, og reguleringsplanen blei vedtatt i Tokke kommunestyre 15.06.2023.

Bygging vil bli utført i to delar. Første del, frå Ofte til Circle K, er planlagd bygd i år, medan bygging av ny Ofte bru og kryss har planlagd oppstart våren 2024. Prosjektering av ny bru er planlagd ferdig mai 2024.

Statens vegvesen skal byggja ny Ofte bru langs E134 i tettstaden Høydalsmo. Fylkesveg 450 Eidsborgvegen og fylkesveg 3410 Øyfjellvegen kjem inn på E134 på kvar si side av Ofte bru, og kryssa med desse fylkesvegane skal utbetrast.

Bilde som viser kryssande vegar ved Ofte bru.
Ofte bru. Foto: Statens vegvesen, Vegbilder

Veg:
E134
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Tokke
Fylke:
Telemark
Lengde:
600 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt

Ofte bru og kryss i tettstaden Høydalsmo. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Dag Rune Kvålen

Byggjeleiar
Telefon:
92 48 22 44
E-post:

Torbjørn Holte

Planleggingsleiar
Telefon:
95 21 96 23
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare