Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen skal utarbeida detaljreguleringsplan for E134 på strekninga mellom Bøgrend og Særensgrend i Vinje kommune.

Formålet med planarbeidet er å auka trafikktryggleiken og framkoma på vegen gjennom betra kurvatur og sideterreng.

Last ned:

Planprosess, framdrift og frist for innspel

Merknader til planarbeidet sendast skriftleg til Statens vegvesen innan 13.03.2023 anten på brev til:

Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller på e-post til

Merk brevet eller e-posten med saksnr. 22/85714.

Når merknadsfristen er ute vil Statens vegvesen gå gjennom merknader og innspel. Merknader og innspel vil ikkje bli svart ut direkte, men vil bli kommentert og vurdert i plandokumenta.

Statens vegvesen vil utarbeide eit planforslag fram mot sommaren 2023. Planforslaget vil bli lagt ut til høyring og offentleg ettersyn, og det blir mogleg å komme med merknader og motsegn til forslaget før vidare politisk handsaming. Det er eit mål at planen blir vedteke i løpet av hausten/vinteren 2023.

Ta gjerne kontakt

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettast til planleggingsleiar Turid Hagelia Korshavn, mobil 930 96 282, e-post:

Aktuelt for fylke: Vestfold og Telemark