Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder veiprosjekter.

Rv. 5 Erdal–Naustdal

Publisert: 24.06.2022
Merknadsfrist: 16.09.2022

E39 Oppedal ferjekai

Publisert: 22.06.2022
Merknadsfrist: 14.08.2022

E6 Tromselvbrua

Publisert: 10.06.2022
Merknadsfrist: 08.07.2022

E45 Øvre Alta–Kløfta

Publisert: 07.06.2022
Merknadsfrist: 12.07.2022

Rv. 52 Hemsedal

Publisert: 30.05.2022
Merknadsfrist: 01.08.2022