Kunngjøringer om planoppstart, offentlig ettersyn og høringer som gjelder veiprosjekter.

E8 Lavangsdalen

Publisert. 11.01.2022
Merknadsfrist: 23.02.2022

E39 Ålesund–Molde

Publisert. 04.01.2022
Merknadsfrist: 15.02.2022

E6 Helgeland sør

Publisert. 03.12.2021
Merknadsfrist: 31.01.2022