- Beregn mer tid ut av byen på fredag ettermiddag.

Bodøtunnelen åpner på søndag, men før den tid må vegsystemet foran tunnelen på Hunstadmoen bygges om. Arbeidene starter på fredag etter morgenrushet og vil pågå kontinuerlig fram til tunnelen åpner. Trafikken på riksveg 80 snevres inn fra to til ett felt i begge retninger:

  • De som kjører østover (mot Mørkved) får innsnevringen fra rundkjøringen og forbi anleggsområdet.
  • De som kjører i retning sentrum må kjøre opp avkjøringsrampen til høyre for tunnelen. 

 - Dette vil gi mer kø i de mest trafikkerte periodene. Vi vil spesielt be de som skal ut av byen på fredag ettermiddag om å beregne mer tid, sier byggeleder Kjell Sture Trymbo i Bypakke Bodø. 

De som sykler og går får ingen endringer som følge av arbeidene denne helga, men må være oppmerksom på økt trafikk i Sigrid Undsets vei. 

Nattarbeid

 I dag går riksveg 80 på Hunstadmoen delvis på midlertidig veg. Denne må fjernes før tunnelen kan tas i bruk.


- Vi forsøker å unngå nattarbeid, men denne helga må vi be naboer og trafikanter om å være forberedt på aktivitet hele døgnet. 

Entreprenøren skal grave, sage og frese bort asfaltdekke, samt fjerne grus- og steinmassene som ligger under. Det er også en del gjerder og sikringsmateriell som skal bort.

-  Når dette er gjort er riksveg 80 på Hunstadmoen klar for trafikken inn og ut av Bodøtunnelen, sier Trymbo.   

Videre arbeider på rv. 80 Hunstadmoen

Etter tunnelåpningen skal rundkjøringen bygges om, med en ny veg derfra og østover. Gang- og sykkelvegsystemet skal fullføres og gangbrua over riksvegen skal tas ned. Det skal dessuten plantes grønt, busker og trær. 

Det blir flere endringer både for gang- og sykkeltrafikk og kjørende på Hunstadmoen når arbeidene som skal utføres etter tunnelåpningen starter. Vi vil komme med ny informasjon når det skjer.

 

Før Bodøtunnelen åpner må vegsystemet på Hunstadmoen legges om.
Nå skal området klargjøres for trafikk til og fra Bodøtunnelen. Foto: Irene R. Skaue
Aktuelt for fylke: Nordland