Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Det har vært stor interesse for høringen. Vi har fått inn totalt 57 svar.

Det har ikke kommet noen store overraskelser i høringen. Det er derfor godt samsvar mellom interessent/behovsanalysen og de innkomne høringer. Det er ikke kommet frem nye opplysninger i høringen som skulle tilsi at Statens vegvesen endrer sin anbefaling. 

De 57 svar er fordelt på 1 statsetater, 1 fylkeskommune 20 kommuner, 24 organisasjoner, 4 bedrifter og 7 enkeltpersoner. Mange kommuner har gitt innspill via organisasjoner og selskaper, les mer: 

Aktuelt for fylke: Vestfold og Telemark