Ulike tekniske bruløysingar og ulike ferjeløysingar skal inngå i utgreiinga.

Konseptvalutgreiinga (KVU-en) skal kartlegge ulike konseptuelle måtar å krysse Sognefjorden på ved Lavik–Oppedal. Ulike tekniske bruløysingar skal vurderast, og ulike ferjeløysingar skal også inngå i utgreiinga.

Veg:
E39
Fase:
Utgreiingsfase
Kommunar:
Gulen, Høyanger
Fylke:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

E39 Kryssing av Sognefjorden (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sist oppdatert: