Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen planlegge for fire felt på E39 fra Søgne i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland. Det er regionvegsjefen glad for.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik sier i et intervju med NRK Sørlandet at det er godt å få en avklaring på dette.

- Vi er allerede i gang med store deler av planleggingen på E39. Brevet fra departementet betyr at vi nå må planlegge en stivere kurvatur på veien både horisontalt og vertikalt for å tilrettelegge for en firefelts vei kontra det som opprinnelig var planen i den forrige regjeringsbeslutningen om E39, sier Davik. Han legger til at planarbeid og finansiering hører sammen, og med forutsigbarhet kan ting gå fort.

Trafikkøkning

Opprinnelig var det planlagt to- og tre-feltsløsning fra Vigeland og vestover, men trafikkøkningen har vært større enn første beregnet.

– Vi ser at trafikkutviklingen på de strekningene med lavest trafikk er høyere enn det som opprinnelig var synliggjort i konseptvalgutredningen. Det er et tydelig og klart signal om at vi skal planlegge langsiktig for en firefelts vei, og det er jeg veldig glad for, sier Davik. Han legger til at det er veldig mange som de siste årene har jobbet for en firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger som er to av de mestvoksende byområdene i landet.

Fire felt er riktig

Regionvegsjefen mener fire felt er den riktige løsningen på denne strekningen.

- I et lengre perspektiv er firefelts-løsning bedre sammenlignet med en tofeltsvei med midtdeler. Trafikkmengden mellom Vigeland og Ålgård er per i dag langt under kravet for en firefeltstrasé. Vi ser likevel at veksten i dette området er større enn beregnet, og da tror vi det er klokt å gå rett på planlegging av en firefeltsløsning, sier Kjell Inge Davik.

Politisk avgjørelse

Davik sier det nå blir opp til politikerne om de ønsker å gå rett på bygging av en firefelts motorvei og droppe en mellomløsning med to felt og midtdeler, og forbikjøringsfelt enkelte steder.

– Det er politikerne som må beslutte om det skal bygges en firefelts vei eller om det skal bygges en midlertidig løsning med to/tre felt i samme trasé som en firefeltsløsning. Det er jo også fullt mulig, sier regionvegsjef Kjell Inge Davik.

Les mer på nrk.no/sorlandet

Les mer om KVU E39 Søgne - Ålgård her.

Følg prosjektet på Facebook.

Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen planlegge for firefelts veg på E39 i Vest-Agder og Rogaland.
Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen planlegge for firefelts veg på E39 i Vest-Agder og Rogaland. Foto: Samir Kolukcija
Aktuelt for fylke: Agder, Rogaland