Ønsker milliardkontrakt i nord

— Tre leverandører ønsker å delta i konkurransen om den store OPS-kontakten for E10 Hålogalandsvegen i Nordland og Troms og Finnmark.

50 lukter på milliardkontrakt i Nord-Norge

— Konkurransen om å få bygge og drifte E10 Hålogalandsvegen ble utlyst 17. mai. Nå lukter 50 bedrifter på gigantprosjektet som har en øvre totalramme på 18,3 milliarder kroner.

E10 Hålogalandsvegen kan endre hele bransjen

— Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav. Målet er å halvere mengden CO2 utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere vegbygging.