Landet gigantprosjektet i nord

— Nord-Norges største samferdselsutbygging er en realitet. I dag ble milliardprosjektet formelt signert.

Det går mot OPS-kontrakt på E10

— Statens vegvesen og selskapet Hålogalandsvegen AS har intensjon om å inngå OPS-kontrakt for E10 Hålogalandsvegen.