Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Via Borealis har ut fra egne vurderinger trukket seg fra konkurransen om å få bygge og drifte E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

Oversiktskart der OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen er markert med rødt.
Oversiktskart der OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen er markert med rødt. Utbyggingen vil bli Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene. Veganlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen. Vil knytte Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad tettere sammen, og gi redusert kjøretid mellom stedene. Illustrasjon, Statens vegvesen.

Statens vegvesen beklager at en av de tre tilbyderne i konkurransen ikke ønsker videre deltakelse i konkurransen.

–  Det er alltid ugunstig for utbygger at en tilbyder av ulike grunner velger å trekke seg. I dette tilfellet skjer det etter avklaringsrunden før innlevering av første forhandlingstilbud, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Fortsatt god konkurranse.

I denne tilbudskonkurransen er det heldigvis to svært faglig sterke og robuste tilbydergrupper som fortsatt er med.

– Det betyr at vi fremdeles kan gjennomføre en god og reell konkurranse. Målet er å få et best mulig tilbud og en riktig markedspris, for bygging og drift av det 82 kilometer lange veganlegget, sier Davik.

Fremdriften i anbudsprosessen vil gå som planlagt. Det er lagt opp til å inngå kontrakt sommeren 2023 og antatt byggetid er 6-7 år.

De to tilbydergrupperingene som blir med videre, er

  • Nordland Forbinde.
    Ledes av Gülermak Sp. z o.o. som har med seg Aldesa Construcciones S.A., Intertoll Infrastructure Developments B. V., Tecnicas y Proyectos S.A. (TYPSA), AFRY Norway AS, Intertoll Europe Zrt, Intertoll Limited, Duna Intertoll Zrt, Mecsek Autopalya-uzemelteto Zrt, Intertoll Polska Sp. z o.o, Intertoll Construction Sp. z o.o, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. og Intertoll Capital Partners B.V.
  • Skanska Hålogalandsvegen.
    Ledes av Skanska Norge AS som har med seg Skanska Infrastructure Development AB, Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS, Svevia Norge AS, Skanska AB, Skanska Hedmarksvegen Invest AB, Skanska Norge Konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Tilbydergrupperingen som har trukket seg er

  • Via Borealis.
    Ledes av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.

 

Kontaktpersoner:

Kjell Inge Davik

Direktør for utbygging, Statens vegvesen

E-post:

Mobil: 90044267

 

Stein Johnny Johansen

Direktør for Utbyggingsområde Nord.

E-post:

Mobil: 97543088

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Nordland