I dag ble sprenging av første salve på Fiskefjordtunnelen i det store OPS-prosjektet i Troms og Nordland markert.

– Som oppdragsgiver er vi veldig fornøyd med at tunneldrivinga har startet et par uker tidligere, enn det fremdriftsplanen la opp til. Det er alltid betryggende når entreprenørene ligger før sitt eget skjema, sier prosjektleder Tom Eriksen i Statens vegvesen.

En viktig milepæl 

OPS-utbyggingen er Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene.  Fiskefjordtunnelen alene blir 9,7 kilometer lang. Det var Skanskas underentreprenør, Hæhre, som mandag ettermiddag skjøt første salve i Kanstadbotn i Lødingen kommune. Tunnelen skal drives fra begge sider og totalentreprenør, Skanska, har lagt opp til å skyte første salve i Fiskefjorden om en ukes tid.

 - Det gleder meg at vi nå kan si at vi virkelig er i gang. Første salve i Fiskefjordtunnelen er en stor milepæl, da det markerer det offisielle startskuddet for en svært viktig del av prosjektet. Vi er glade for at vi kan stå her med våre oppdragsgivere, og ikke minst vår samarbeidspartner Hæhre, og at vi kan sette i gang tidligere enn vi hadde regnet med. Dette lover godt for prosjektet fremover, sier prosjektdirektør i Skanska, Are Eliassen.

 - Jeg er glad for at vi følger planen og at vi nå er i gang med tunnelarbeidene. Vi har samarbeidet tett og godt med Skanska så langt prosjektet, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid, sier Jostein Nordstrøm, prosjektdirektør i Hæhre Entreprenør. 

Offentlig privat samarbeid (OPS)

Prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt bygges som et offentlig-privat samarbeid med OPS-selskapet Hålogalandsvegen AS som leverandør. I kontrakten med oppdragsgiver, Statens vegvesen, har selskapet ansvaret for prosjektere, finansiere, bygge det nye veganlegget. I tillegg skal selskapet drifte vegen i 15 år etter at den er ferdig. Hålogalandsvegen AS er eid av Skanskas pensjonskasser i Norge og Sverige og bruker Skanska Norge som totalentreprenør. Skanska har bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt fra OPS-kontrakter. Daglig leder i Hålogalandsvegen AS, Ketil Sand, sier seg svært fornøyd med å ha kommet i gang:

 - Hålogalandsvegen er veldig fornøyd og imponert over at Skanska og Hæhre allerede 2. oktober sprengte første salve på Fiskefjordtunnelen. Alle store prosjekter har noen viktige milepæler fram mot ferdigstillelse og vegåpning. Start på tunneldriving på Fiskefjordtunnelen er en av disse. Det er det gode samarbeidet mellom Statens vegvesen og Hålogalandsvegen med samarbeidspartnere Skanska og Hæhre som har lagt grunnlaget for at vi nå får dette til, sier Sand.

Markering av første salve tirsdag 3. oktober: F.v. Tom Eriksen (Statens Vegvesen), Ketil Sand (Skanska), Jostein Nordstrøm (Hæhre), Albert Kr. Hæhre (Hæhre) og Are Eliassen (Skanska). Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør.
Markering av første salve tirsdag 3. oktober: F.v. Tom Eriksen (Statens Vegvesen), Ketil Sand (Skanska), Jostein Nordstrøm (Hæhre), Albert Kr. Hæhre (Hæhre) og Are Eliassen (Skanska). Foto: Tor Kleiven, Hæhre Entreprenør.

Derfor bygger vi ny veg

Utbyggingen skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten mellom Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland. Den vi gi redusert kjøretid på ca. 40 minutter mellom Sortland og Harstad, og det blir omlag 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik. Den nye vegen vil gjøre nærings og persontransporten tryggere og mer effektiv, og gi hele regionen en bedre forbindelse til E6.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028. 

Oversiktskart: Kartet viser OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen med riggområder langs traseen som skal bygges. Illustrasjon: Statens Vegvesen.
Oversiktskart: OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen med riggområder langs traseen som skal bygges. Illustrasjon: Statens Vegvesen.

For mer informasjon om prosjektet se:

 OPS Hålogalandsvegen | OPS Hålogalandsvegen | Skanska Norge

 E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark