Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forenklet reguleringsendring for Tjeldsund bru, Hamna, i Harstad kommune til offentlig ettersyn. Frist for å levere merknader er 24. januar 2022.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-14 legger Statens vegvesen fram forenklet reguleringsendring for Tjeldsund bru, Hamna, i Harstad kommune til offentlig ettersyn.

Bakgrunn

Statlig reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10/rv. 83/ rv. 85 ble vedtatt 20.07.2017. Området som nå berøres av planendringene er deler av parsell 10 i den statlig vedtatte reguleringsplanen, og er tilknyttet Tjeldsund bru vest, Hamna.

Enderingene er også innenfor OPS –strekningen E10/rv.85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for mer areal til anleggs- og riggområde under utbyggingen av riksvegen.

Planforslaget og merknadsfrist

Planforslaget er tilgjengelig på siden

Ta kontakt med planleggingsleder hvis det er ønskelig å få tilsendt plandokumentene per post.

Merknader til planarbeidet må merkes «21/25681» og sendes innen 24. januar 2022.

  • E-post:
  • Brev kan du sende til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Kontaktinfo

  • Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte:
    Planleggingsleder Unni Kufaas, tlf. 99 27 86 56, epost:
  • Byggherrestøtte Line Vestnes, tlf.90 91 25 33, epost: