Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Detaljreguleringsplan for Viltkroa ved Langvassbukt i Kvæfjord kommune ligger nå til offentlig ettersyn. Frist for merknader er satt til 24. januar 2022.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-10 legger Statens vegvesen fram forslag til detaljreguleringsplan for Viltkroa ved Langvassbukt, i Kvæfjord kommune til offentlig ettersyn.

Bakgrunn

Statlig reguleringsplan for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen ble vedtatt 20.07.2017.

Området som nå berøres av planendringene er deler av parsell 2 i den statlig vedtatte reguleringsplanen, og er tilknyttet Viltkroa og Langvassdalen bosenter i Langvassbukt i Kvæfjord kommune.

Endringen er også innenfor OPS- strekningen E10/rv. 85 Tjeldsund– Gullesfjordbotn–Langvassbukt.

Planarbeid og fremtidig tiltak skal:

  • forbedre forholdene for parkering og inn/ utkjøring til Viltkroa og parkeringsområdet foran Viltkroa
  • forbedre forbindelsen fra parkeringsområdet og ned til sti/ traktorveg langs Langvasselva
  • forbedre gang- og sykkelvegen som går i kulvert under rv. 85

Planforslaget og merknadsfrist

Planforslaget er tilgjengelig på siden Reguleringsplan

Ta kontakt med planleggingsleder hvis det er ønskelig å få tilsendt plandokumentene per post.

Merknader til planarbeidet må merkes «21/ 73644» og sendes innen 24. januar 2022.

  • E-post:
  • Brev: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte:
• Planleggingsleder Unni Kufaas, tlf. 99 27 86 56, epost:
• Byggherrestøtte Line Vestnes, tlf.90 91 25 33, epost: