Ønsker milliardkontrakt i nord

— Tre leverandører ønsker å delta i konkurransen om den store OPS-kontakten for E10 Hålogalandsvegen i Nordland og Troms og Finnmark.

50 lukter på milliardkontrakt i Nord-Norge

— Konkurransen om å få bygge og drifte E10 Hålogalandsvegen ble utlyst 17. mai. Nå lukter 50 bedrifter på gigantprosjektet som har en øvre totalramme på 18,3 milliarder kroner.

E10 Hålogalandsvegen kan endre hele bransjen

— Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav. Målet er å halvere mengden CO2 utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere vegbygging.

Hålogalandsvegen og arkeologi

— Historien vår ligger i marka. Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye E10/ rv. 85 og rv. 83 (Hålogalandsvegen) er under utbygging. Derfor er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.

Godt i gang med forarbeidene

— Denne sommeren skal rundt 30 arkeologer fra Norges arktiske universitetsmuseum gjennomføre undersøkelser i det som blir veglinja til E10 Hålogalandsvegen.

Færre folk på riggen på Seljestad

— Som følge av corona-viruset velger mange av de ansatte i Statens vegvesen å jobbe hjemmefra. Så også på anleggsriggen i Harstad.