Hålogalandsvegen og arkeologi

— Historien vår ligger i marka. Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye E10/ rv. 85 og rv. 83 (Hålogalandsvegen) er under utbygging. Derfor er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.

Godt i gang med forarbeidene

— Denne sommeren skal rundt 30 arkeologer fra Norges arktiske universitetsmuseum gjennomføre undersøkelser i det som blir veglinja til E10 Hålogalandsvegen.

Færre folk på riggen på Seljestad

— Som følge av corona-viruset velger mange av de ansatte i Statens vegvesen å jobbe hjemmefra. Så også på anleggsriggen i Harstad.

Foreslår reguleringsendringer for Hålogalandsvegen

— For å legge til rette for bedre trafikale løsninger, ta ytterligere hensyn til grunnforhold og sikre større arealer til skredsikring, rigg og deponi, så foreslås det noen endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen.

Hålogalandsvegen - varsler grunnundersøkelser

— Gode og omfattende grunnundersøkelser er helt avgjørende i alle vegprosjekt, og i løpet av høsten skal det gjennomføres flere undersøkelser i forbindelse med Hålogalandsvegen.