Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tre leverandører ønsker å delta i konkurransen om den store OPS-kontakten for E10 Hålogalandsvegen i Nordland og Troms og Finnmark.

En norsk og to utenlandske leverandører har søkt om å bli godkjent for konkurransen om å bygge Nord Norges største samferdselsprosjekt. Det vil si ny veg på strekningen E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad. Også kjent som E10 Hålogalandsvegen.

Kart som visert OPS-prosjektet
OPS-Prosjektet E10 Hålogalandsvegen. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Fristen for å levere forespørsel om deltagelse i konkurransen gikk ut 1. september. Statens vegvesen skal nå sjekke om de 3 leverandørene er tilstrekkelig kvalifisert for videre deltakelse i tilbudsprosessen.

Strekningen skal bygges som et offentlig privat samarbeid (OPS-prosjekt). Den totale og øvre rammen for hele prosjektet, inkludert grunnerverv, forarbeid og utgifter til Statens vegvesen, er av Stortinget satt til 18,3 milliarder kroner.

Begrenser deltakelse

– I de store og komplekse OPS-prosjektene har Statens vegvesen valgt å prekvalifisere inntil 3 leverandører. Det er for å kunne gjennomføre gode tilbudsprosesser med høy kvalitet, forklarer Stein Johnny Johansen, prosjektdirektør i Statens vegvesen.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg. OPS-kontrakten gir én leverandør ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 25 år. Kontrakten omfatter strekningene rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn, E10 fra Gullesfjordbotn til Steinsland v/Tjeldsund bru, rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg og rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord.

Statens vegvesen tar sikte på kontraktsignering våren 2023, noe som muliggjør byggestart på prosjektet i løpet av høsten 2023.

Kunngjør de prekvalifiserte

–  Vi er fornøyd med en søkerliste som trolig vil gi tilstrekkelig konkurranse. Men hadde selvfølgelig ønsket en enda større interesse fra markedet for dette viktige og store prosjektet. Det sier utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik.

I november 2021 vil Statens vegvesen kunngjøre hvem av søkerne som inviteres til å være med videre i konkurransen.

Dette er søkerne

  • Skanska Norge AS
  • ASTM S.p.A. (Italia)
  • Gulermak (Polen)

Kontaktpersoner:

Kjell Inge Davik

Divisjonsdirektør, Statens vegvesen Utbygging

Tel: 90044267

 

Stein Johnny Johansen

Prosjektdirektør, Statens vegvesen / Utbyggingsområde nord

Tel: 97543088

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark