Forslag om endringer sendt til vedtak

— For å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold, er det foreslått mindre endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen i Tjeldsund og Lødingen kommune.

Reguleringsendringer på høring

— Kostnadene i prosjektet skal reduseres, og for å få til dette er det foreslått noen reguleringsendringer.

Endrer vedtatt reguleringsplan

— For å redusere kostnadene i prosjektet skal det gjøres noen reguleringsendringer i forhold til vedtatt plan.

Møte i politisk referansegruppe

— Denne uken orienterte Statens vegvesen de involverte i politisk referansegruppe om den videre fremdriften og planleggingen av Hålogalandsvegen.

Begrenset høring på to parseller

— Det er gjort endringer på to av parsellene i Hålogalandsvegen, og de er sendt på begrenset høring til de som blir berørt av planforslaget.

Godt oppmøte på folkemøtene

— I løpet av tre uker ble det gjennomført 7 folkemøter, og i løpet av disse dagene har vi møtt nesten 600 mennesker.