Foreslår reguleringsendringer for Hålogalandsvegen

— For å legge til rette for bedre trafikale løsninger, ta ytterligere hensyn til grunnforhold og sikre større arealer til skredsikring, rigg og deponi, så foreslås det noen endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen.

Hålogalandsvegen - varsler grunnundersøkelser

— Gode og omfattende grunnundersøkelser er helt avgjørende i alle vegprosjekt, og i løpet av høsten skal det gjennomføres flere undersøkelser i forbindelse med Hålogalandsvegen.

Vedtok reguleringsendringer

— For å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold, ble det foreslått mindre endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen i Tjeldsund og Lødingen kommune. Endringene er nå vedtatt.

Endrer reguleringsplanen

— Skredsikring, behov for rigg- og deponi og plass til gang- og sykkelveg - blant annet - gjør det nødvendig å gjøre noen reguleringsendringer i forhold til vedtatt plan.

Forslag om endringer sendt til vedtak

— For å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold, er det foreslått mindre endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen i Tjeldsund og Lødingen kommune.