Vedtok reguleringsendringer

— For å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold, ble det foreslått mindre endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen i Tjeldsund og Lødingen kommune. Endringene er nå vedtatt.

Endrer reguleringsplanen

— Skredsikring, behov for rigg- og deponi og plass til gang- og sykkelveg - blant annet - gjør det nødvendig å gjøre noen reguleringsendringer i forhold til vedtatt plan.

Forslag om endringer sendt til vedtak

— For å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold, er det foreslått mindre endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen i Tjeldsund og Lødingen kommune.

Reguleringsendringer på høring

— Kostnadene i prosjektet skal reduseres, og for å få til dette er det foreslått noen reguleringsendringer.

Endrer vedtatt reguleringsplan

— For å redusere kostnadene i prosjektet skal det gjøres noen reguleringsendringer i forhold til vedtatt plan.

Møte i politisk referansegruppe

— Denne uken orienterte Statens vegvesen de involverte i politisk referansegruppe om den videre fremdriften og planleggingen av Hålogalandsvegen.