Godt oppmøte på folkemøtene

— I løpet av tre uker ble det gjennomført 7 folkemøter, og i løpet av disse dagene har vi møtt nesten 600 mennesker.

Endret planprogram for Hålogalandsvegen

— I fastsatt planprogram for Hålogalandsvegen ble det forutsatt at det skulle utredes og reguleres to alternativer på delstrekningen E10 Bogen-Dragvik i Evenes kommune. Nå er planprogrammet endret og det gjenstår bare ett alternativ.

Femte møte i politisk referansegruppe

— Reguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen skal ut på høring i løpet av høsten, og for regionvegsjef Torbjørn Naimak orienterte politisk referansegruppe om status og videre fremdrift.

OPS-prosjekter for mer enn 22 milliarder kroner

— Statens vegvesen forbereder nå tre vegutbygginger etter en OPS-modell. Hålogalandsvegen er et av disse prosjektene, og samlet har de tre prosjektene en antatt kostnad på mer enn 22 milliarder kroner.

5-10 minutters ventetid på rv. 83 sør for Harstad

— De neste ukene vil grunnundersøkelser langs riksveg 83 mellom Sørvika og Tjeldsund bru skape utfordringer for trafikken. Det blir nedsatt fartsgrense og manuell trafikkdirigering, og maks ventetid blir på 5-10 minutter.