Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

For å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold, er det foreslått mindre endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen i Tjeldsund og Lødingen kommune.

Planforslagene ble sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 21. mars– 2. mai. Statens vegvesen har i høringsperioden mottatt til sammen 10 innspill, 6 fra sektormyndigheter, ett innspill fra kommuner, ett innspill fra lag og foreninger, ett fra grunneiere og ett fra andre.

I de vedlagte dokumentene finner du blant annet sammendrag av alle merknadene, samt Statens vegvesen sine kommentarer til disse.

Planforslagene er ikke endret som følge av merknader i høringsperioden.

Endringsforslagene gjelder den delen av Hålogalandsvegen som er planlagt gjennom kommunene Tjeldsund og Lødingen, og det er nå opp til disse kommunene å fatte endelig vedtak.

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark