Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Kostnadene i prosjektet skal reduseres, og for å få til dette er det foreslått noen reguleringsendringer.

Alle berørte grunneiere får et eget brev i posten, du kan også laste det ned fra høyremenyen.

Alle dokumentene i saken finner du her.

Forslaget til reguleringsendringene legges ut i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 10, og forslaget er ute til høring i perioden 21.mars – 2. mai 2018.

Vil unngå dårlige grunnforhold

Årsaken til endringene er dårlige grunnforhold som medførte tre lange og kostnadskrevende bruer i vedtatt reguleringsplan. Disse kostnadene var ikke med når kostnadsrammen til prosjektet ble beregnet og vi må derfor kutte kostnadene på strekningen Kåringen – Fiskefjorden. 

Forslag til endringer omfatter også innkorting av tunnel L-P Kanstadbotn – Fiskefjord.


Planen foreslås endret i følgende områder:

 

  • Djupfesthamn, parsell 6, tegningsnummer R06-2-01, Lødingen kommune
  • Forvika, parsell 7, tegningsnummer R07-2-01, Lødingen kommune
  • Fiskefjorden, parsell 8, tegningsnummer R08-2-06, Tjeldsund kommune
  • Tunnel LP, Kanstadbotn, parsell 5, tegningsnummer R05-01 til R05 – 06, Lødingen og Tjeldsund kommune

 

Synspunkter og innspill innen 2. mai 2018

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du kontakte planleggingsleder Unni Kufaas på telefon 99 27 86 56, epost: . Eller nabokontakt Marianne Losnegaard på telefon 90 18 14 22, epost: .

Vi ber om at du sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss
innen 2. mai 2018.

Send det til oss skriftlig, enten med vanlig post til Statens vegvesen, Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller med e-post til . Merk innspillet med «Mimenr.17/208777».

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark