Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil i perioden juni-oktober 2022 foreta grunnundersøkelser enkelte steder langs E10, rv. 85 og rv. 83.

Undersøkelsene er en del av forberedelsene for byggingen av E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt).

Arbeidet er begrenset til partier der det er foretatt omreguleringer av veglinjen i 2018 og 2019. Her har det følgelig ikke har vært utført grunnundersøkelser før. Hensikten med arbeidet er å finne ut om grunnen i den nye veglinjen er egnet for vegbygging og eventuelt avdekke om det må gjøres spesielle tiltak før bygging.

Arbeidet vil skje på strekningene rv. 85 Bømark-Gullesfjordbotn, langs E10 på strekningene Kåringen-Djupfesthavn og Ulvik-Hårvik og mellom Vollstad og Fauskevåg på rv. 83. Statens vegvesen ber trafikantene om å ta hensyn til personell og maskiner som til dels vil benytte vegen for å utføre arbeidet. Vegprosjektet E10 Hålogalandsvegen har planlagt byggestart sommer/høst 2023.

Grunnundersøkelser på E10 Hålogalandsvegen. Thomas Rolland, Statens vegvesen.