Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi informerer om OPS prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i tre folkemøter i mai/juni.

Byggingen av ny E10 og rv. 85 mellom  Harstad, Tjeldsund, Lødingen og Sortland vil påvirke dere som bor i området. I møtene vil Statens vegvesen og Skanska Norge AS svare på spørsmål og informere om arbeidet fremover.

• Skånland ungdomshus – tirsdag 30. mai
• Storsal Lødingen skole – onsdag 31. mai
• Kongsvik kirke – torsdag 1. juni

Tid: Alle møtene starter kl. 18.00

Strømming

Folkemøtet på Skånland ungdomshus 30. mai 2023 ble strømmet men optaket er nå ikke tilgjengelig.

Enkel servering

Vi byr på kaffe og kake

Vel møtt!

Oversiktskart der OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen er markert med rødt.
Oversiktskart der OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen er markert med rødt. Utbyggingen vil bli Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene. Veganlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen. Vil knytte Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad tettere sammen, og gi redusert kjøretid mellom stedene. Illustrasjon, Statens vegvesen.