Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av Oslopakke 3-porteføljen.

Styringsgruppen består av Oslo kommune v/ byråd for miljø og samferdsel, Akershus fylkeskommune v/ fylkesordføreren, Jernbanedirektoratet v/ jernbanedirektøren og Statens vegvesen v/ vegdirektøren. Gruppen ledes av staten v/ vegdirektøren.

Styringsgruppens oppgaver

  • Forberede omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering (inkludert rekkefølge for prosjekter) av midlene i Oslopakke 3
  • Gi innspill til statlige og lokale/regionale plan- og budsjettprosesser for å sikre best mulig måloppnåelse for bompengepakken. Det skal også gis innspill til arbeidet med arealplaner.
  • Overvåke gjennomføring av store prosjekter og innsatsområder
  • Bestille og behandle strategiske utredninger som faglig grunnlag for gruppens arbeid med løpende prioriteringer.

Møteprotokoller 2022 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2021 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2020 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2019 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2018 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2017 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2016 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2015 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2014 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2013 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2012 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2011 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2010 Oslopakke 3 styringsgruppe

Møteprotokoller 2009 Oslopakke 3 styringsgruppe