Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

12. mars var referansegruppen kalt inn til møte for at prosjektgruppa skulle få innspill til arbeidet så langt

I den såkalte referansegruppen er de forskjellige interessegruppene med, alt fra turistnæring via transport til politikere og villreinforvaltning. Det er disse som vet best «hvor skoen trykker», og kan bidra med å sikre kvaliteten på beslutningsgrunnlaget

Villrein og snø
I arbeidet med en slik slikt KVU skal prosjektet definere behov, mål og krav. Prosjektutløsende behov dreier seg om villreinens tilgang til beite og den barriereeffekten rv. 7 har overfor dyrene.

Dessuten er behovet for god og trygg framkomst for ulike trafikantgrupper på vinterstid svært aktuelt. Spesielt etter en vinter med mye snø og hyppig stenging/kolonnekjøring.

Øst/vest?
For ikke lenge siden ble Øst/vest-utredningen lagt fram. Der går den faglige anbefalingen fra Statens vegvesen ut på at det skal satses mest på E134 over Haukeli samt rv. 7/rv. 52 Hemsedal. Hvordan blir situasjonen for rv. 7 Hardangervidda med det bakteppet?

-Vi skal ta hensyn til de anbefalingene, men har på ingen måte lukket døra for riksveg 7 over Hardangervidda, sier prosjektleder Morten Ask. Det er politiske beslutninger som skal avgjøre disse spørsmålene til slutt, situasjonen for villreinen og vintersikker veg vil være den samme og det er forhold vi må ta på alvor.

Innspill fra salen
Turistene syns vegen over vidda er fin som den er, og har ingen ønsker om å se landet fra «innsiden».

Hva med krav til vegstandard – det bør vel vel oppfylles? Og hva med rv. 7 som beredskapsveg når E16 er stengt?

Reinsdyra er mye mer redde for kitere enn for biler.

Hva om det kommer EU-krav til at vi skal ta vare på villreinstammen og legge alle forhold til rette for dem?

Bygg en lang tunnel så er hele problemet løst. Fritt for snø og trygt for rein, for kiterne tør ikke gå mer enn fem kilometer fra åpen veg.

Men tenk på turistene da – og hvem skal eie og stelle turistvegene som går i åpent landskap?

Det er ikke bare å si vi skal ha mer gods på bane når kapasiteten på Bergensbanen er sprengt.

Flere dialogmøter
Ett er sikkert – det blir flere møter og diskusjoner før noen anbefaling vil foreligge og bli sendt ut på høring i løpet av sommeren.

Prosjektleder Ask understreker at prosjektgruppen svært gjerne vil ha innspill, gjerne på e-post i ettertid. Ellers vil prosjektgruppen stille opp på møter hvor som helst og når som helst for å fortelle om sitt arbeid.

Møte i referansegruppa
Møte med "de som har skoen på" og som kommer med nyttige og nødvendige innspill til prosjektgruppen for KVU rv. 7 Hardangervidda. Foto: Synnøve Lien
Aktuelt for fylke: Viken, Vestland