Rapporten som er på 107 sider er utarbeidet av Metier AS og Møreforsking Molde AS.

Last ned KS1-rapport i Tønsbergregionen:

Aktuelt for fylke: Vestfold og Telemark