Storo-lokket skal rehabiliteres

— I løpet av tidlig 2022 starter Statens vegvesen arbeidene med å rehabilitere Storo-lokket på rv. 150 Ring 3 i Oslo.

Øver på brann i Vålerengtunnelen

— Statens vegvesen og flere nødetater øver på brann i Vålerengtunnelen i natt. Det betyr blålys, røyk og stengt tunnel i natt.

Støyende arbeider langs E6 ved Etterstad

— Statens vegvesen er i ferd med å avslutte arbeidene i E6 Vålerengtunnelen. I den forbindelse er det i neste uke fare for noe støyende arbeid.

Brynstunnelen stenges i ett løp

— E6 Brynstunnelen stenges i ett og ett løp fra og med torsdag 11.07 kl. 22.00 til mandag 22.07 kl. 06.00. Det blir hele tiden toveis trafikk i løpet som er åpent, men saktegående trafikk og kø forventes.