Informasjonsmøte

— Entreprenøren PEAB og Statens vegvesen holder informasjonsmøte om ombyggingen av fergeleiene på Drag, Kjøpsvik, Bognes og Skarberget.

Stenger fergeleier for ombygging

— De to ferjesambandene Drag-Kjøpsvik og Bognes-Skarberget må vekselsvis stenges for utbygging og omlegging til drift med el-ferjer.