Artikkelen er frå 2020, og innhaldet kan vere utdatert.

Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksvei 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir forskjøvet.

Aktuelt for fylke: Viken