Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Holmen bru skal opp til første gangs behandling i formannskapet i Drammen kommune 17. april.

Se planforslaget her

Planen vil bli lagt ut til offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtak av planen for Holmenbrua vil bli gjort høsten 2018.

Aktuelt for fylke: Viken