Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

KS2 er kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for store prosjekter (over 750 mill. kr.) KS2 gjennomføres ved avslutning av forprosjekt, og behandles i Finansdepartementet før det legges fram for Stortinget for vedtak om bevilgning.

Prosessen tar normalt 3–6 måneder og ventes å komme opp i Stortinget i vårsesjonen 2019.

Oppstart av prosjektering kan skje vår/sommer 2019.

Aktuelt for fylke: Viken