Statens vegvesen skal bygge to landbruksbruer over elva Vigga på grensa mellom Gran og Lunner. Nå er kontrakten lagt ut på anbud.

- Kontrakten har en verdi på om lag seks millioner kroner. Den bør egne seg bra for flere lokale entreprenører med anleggs- og betongkompetanse på Hadeland, men også andre steder, sier teknisk byggeleder Nazhad Rahmann i Statens vegvesen, rv. 4 Hadeland.

Dynna og Helgeland

 Nye Dynna bru er planlagt 100 meter nord for dagens Dynna bru. Den blir 24 meter lang og seks meter bred.  Brua skal fungere som adkomst til pumpestasjon for landbruksvanning, adkomst til jordbrukseiendom og adkomst til bomstasjon.

Helgeland bru skal bygges ny på samme sted som den gamle brua på veg opp fra dagens rv. 4 til Helgeland. Brua blir 18 meter lang og seks meter bred.

 - Vi har lyst ut oppdraget som en utførelsesentreprise med beskrivelse. Beregnet byggetid er 4,5 måned med byggestart i februar, sier Rahmann.

Tilbudsbefaring

Det er planlagt en tilbudsbefaring/konferanse til den 28. november kl. 12:00 på Roa anleggskontor og tilbudsfrist til den 13. desember kl. 12:00.

Teknisk byggeleder Nazhad Rahmann i Statens vegvesen inviterer til tilbudsbefaring på Helgeland bru og Dynna bru.
Teknisk byggeleder Nazhad Rahmann i Statens vegvesen inviterer til tilbudsbefaring på Helgeland bru og Dynna bru. Foto: Stein Bruno Larsen
Aktuelt for fylke: Innlandet, Viken