Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Fredag flyr  Bangs Oppmåling drone på Roa.

Bangs Oppmåling AS foretar dronekartlegging på strekningen Roalinna fra Hadelandsvegen til Roa stasjon Fredag 19.11.2021 på oppdrag fra Statens vegvesen. Bangs Oppmåling AS har driftstillatelse fra luftfartstilsynet for droneoperasjoner innen Spesifikk kategori.

Bangs Oppmåling har eget sikkerhetspersonell som følger med på myke trafikanter i området på flyvningstidspunktet for å ivareta sikkerheten. Flyvningen vil foregå i mellom 40 og 100 meters høyde. Interesseområdet for kartleggingen er vegen med sideterreng på nevnte strekning.

Kontaktpunkt for dronepilot i Bangs Oppmåling AS er Einar Gladhaug, 41181178.

Kontaktpunkt for Statens vegvesen er Georg Smakic, 48074837.

Aktuelt for fylke: Viken, Innlandet