Det nærmer seg byggestart for ny rv.4 Roa-Gran. Du kan lese mer om arbeidet med ny sikker gjennomfartsveg på Hadeland i vedlagte nærinformasjonen.