Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Tre entreprenører har meldt seg til konkurransen om å bygge ny Rv.4 fra Roa til Gran. Det betyr at alle får være med videre i 2. runde.

Dette er de som har meldt seg i konkurransen om å bygge den svært etterlengtede motorvegstrekningen på 4,2 kilometer:

• Hæhre Entreprenør AS

•Skanska

•Peab

Fornøyd prosjektleder

Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, er meget godt fornøyd med interessen.

- Det er alltid spennende å se hvem som melder seg. Nå ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene, sier Johansen.

Vegvesenet tar med seg alle tre videre i konkurransen i en prekvalifisering. Dette arbeidet foregår nå.

Vegvesenet vil premiere tilbydere som legger fram et godt opplegg for gjennomføring og organisering. Prosjektet har en total ramme på 2,1 milliarder kroner. 

200 millioner kroner i fradrag

- Det vil være mulig å få inntil 200 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som beskriver merverdi for byggherren i form av organisering, gjennomføring og teknisk kvalitet, sier Johansen.

- De største utfordringene ligger i løsningsvalg Holmen bru, kryssing av myrområde, trafikkavvikling og kvalitet for ferdig anlegg i driftsfase.

- Trafikken på Rv.4 vil delvis gå gjennom anleggsområdet. Trafikken er ekstra stor torsdag og fredag ettermiddag når helgetrafikken kommer i tillegg til den ordinære trafikken. Det er også utfordrende masser i grunnen. Målet er å bygge vegen på to år, sier Johansen.

Den 4,1 kilometer lange strekningen skal avløse dagens Rv.4 med 60-sone og flere trafikkulykker.

Byggestart høsten 2021

Entreprenørene vil bli kalt inn til leverandørmøter tidlig i februar for å få en gjennomgang før de skal levere første pristilbud i april. Videre blir det to forhandlingsrunder før siste tilbud blir levert før sommerferien. Kontraktskriving og byggestart forventes i august.

 Den nye 4-felts motorveg blir en forlengelse av, og med samme standard og hastighet, som den nye motorveien forbi Gran sentrum.

- Vi mener dette bør være en attraktiv jobb for den riktige entreprenøren, sier Johansen.

Mer på gang

Kontrakten for Sandvold-Amundrud, 3,8 kilometer tre felts veg med midtdeler, skal ut i markedet i midten mars. Strekningen Allmenningsdelet-Lygnebakken skal lyses ut i juni. Den fem kilometer lange strekningen skal bygges som to felts veg med breddeutviding og med nytt toplanskryss.

De to mindre kontraktene blir lyst ut som enhetspriskontrakter med kjøp etter forhandlinger. I mai skal også arbeidet med miljøgata i Gran ut på anbud. Der vil entreprenørene som leverer det laveste anbudet få jobben.

 

 

Aktuelt for fylke: Innlandet, Viken