Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Torsdag 17. oktober ble snora klippet for den 3,3 kilometer lange tunnelen på riksveg 77, en strekning fra Saltdalen mot Sverige.

Prosjektleder Knut Sjursheim ønsket velkommen, før ordet gikk videre til ordfører Rune Berg og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen. Statssekretær Allan Ellingsen stod for siste tale og den offisielle åpningen. Åpningsredskapet var en stein fra fjellet; skarp nok til å kutte snora med. Rognan Hornorkester sørget for musikken.  

De største entreprenørene i prosjektet:

• Kristensen Maskin AS: Tunnelforskjæring på Saltdalsiden – utført i 2016

• Hæhre Entreprenør AS: Veg- tunnel- og betongarbeider – utført i perioden 2016-2019

• Mesta AS: Elektriske installasjoner og sikkerhetsutrustning i tunnelen – utført i 2019

Prosjektet styrer mot en totalkostnad på i underkant av 650 millioner.

Fakta om prosjektet

Rv. 77 er en ca. 24 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst. Tunnelen erstatter en 4 km lang strekning med sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura. Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren var rv. 77 ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. Alternative kjøreruter er E10 over Bjørnfjell og E12 over Umbukta.

 • Tunnelen er 3,3 kilometer lang.
 • Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t.
 • Stigningen er på 4 %.
 • Det er 27 nødstasjoner med telefon og brannslukkere
 • Tunnelen har vanlig belysning, ledelys, ventilasjon, snu-nisje og havarilommer.
 • Det er seks kamera inne i tunnelen og to utenfor.
 • Når tunnelen åpnes blir den gamle vegen stengt for biltrafikk.
 • Den gamle vegen vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid.
 • På Junkerdalssida er det bygget 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida har rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6.
 • I tillegg er E6 bygd om over en 800 meter lang strekning på begge sider av krysset.
 • Det er også laget vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser er lagt ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg er massene lagt i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde forarbeidene til tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • Hæhre Entreprenør har bygd tunnelen og vegsystemet på begge sider, og startet i oktober 2016.
 • Første tunnelsalve gikk i november 2016.
 • Gjennomslaget kom 20.02.2018.
 • Mesta har stått for elektroarbeidene og sikkerhetsutrustningen. De startet tidlig i 2019.
 • Prosjektet er i all hovedsak finansiert med statlige midler. I tillegg har fylkeskommunen bidratt med ca. 50 mill. kr i egne RDA-midler.
 • Statens vegvesen har lagt til rette for at mobilselskapene kan montere utstyr for mobildekning, men fram til dagen før åpning var det ingen som hadde planer om det. Telenor har meldt at de likevel vil montere, men det er for tidlig å si når det vil skje.
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Ordfører Rune Berg, statssekretær Allan Ellingsen og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen.
Ordfører Rune Berg, statssekretær Allan Ellingsen og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen. Foto: Irene R. Skaue
Aktuelt for fylke: Nordland