Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Starten av 2022 har vært et hardt slag for Statens vegvesens nullvisjon for drepte og hardt skadde på vegene.

Så langt viser Vegvesenets foreløpige tall at 63 personer har omkommet på norske veier første halvår. For tilsvarende periode i fjor var tallet 31.

Statens vegvesen ber rederiene på våre 16 ferjesamband delta i informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet. Illustrasjonsfoto: Norled
Statens vegvesen ber rederiene på våre 16 ferjesamband delta i informasjons- og kampanjearbeid om trafikksikkerhet. Illustrasjonsfoto: Norled

Krisemøte

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kalte derfor mandag 27. juni inn til krisemøte med en rekke aktører på trafikksikkerhetsfeltet.

Ett av tiltakene som ble vedtatt på møtet, var å forsterke informasjons- og kampanjearbeidet om trafikksikkerhet.

Statens vegvesen ber nå rederiene på våre 16 riksvegferjesamband om å bidra i dette prosjektet.

Slipp forbi

Ombordkjøring på ferjene er regulert i forskrift om transport på ferje paragraf tre, og denne sier at kjøretøy skal tas med i den rekkefølge de har ankommet ferjekai. Avkjøring er ikke regulert.

– Vi ber rederiene om å tenke på i hvilken rekkefølge kjøretøyene om bord blir sluppet av, når de stuer disse ved ombordkjøring. Vi oppfordrer til at personbiler blir sluppet av før tyngre kjøretøy og bobiler, i den grad dette er mulig. Vi ønsker ikke at det skal oppstå farlige situasjoner langs veien hvor det blir foretatt farlige forbikjøringer, sier teamleder Marte Sørø på ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

Informasjon på skjermer om bord

Statens vegvesen vil utarbeide en ny informasjonsvideo om trafikksikkerhet. Denne vil vi sende til rederiene og ber om at denne blir vist på skjermer om bord på fartøyene, i tillegg til annen relevant trafikksikkerhetsinformasjon.

Første halvår har vært et hardt slag for Statens vegvesens nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. Dette går hardt inn på oss, og er ingen hyggelig utvikling.

– Nå starter fellesferien. Vi oppfordrer alle til å kjøre trafikksikkert i sommer. Det viktigste er å komme trygt fram. Alle skal hjem til noen. Vi har ingen flere å miste, sier avdelingsdirektør ferje Anders Sæternes i Statens vegvesen.

Kontaktperson: Anders Sæternes, e-post anders.saternes@vegvesen.no, telefon  97587950

Kontaktperson: Marte Sørø, e-post marte.soro@vegvesen.no, telefon  92885533

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Vestland