Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen jobber for fullt med å få opp midlertidige bruer i Valdres og Fredrikstad som erstatning for fagverksbruene som er stengt.

Arbeider i oransje arbeidsklær jobber på bru.
På E16 i Valdres er arbeidet med den midlertidige brua i gang. Foto: Statens vegvesen

Bruelementene til de midlertidige bruene som skal settes inn for Tveit bru på E16 i Vang i Valdres og Moumbekken bru på riksveg 22 i Fredrikstad, er kommet fram. Monteringa er godt i gang.

– Det er for tidlig å si når de midlertidige bruene kan åpne, men vi jobber for fullt for at det skal skje så fort som mulig, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen. Vegvesenet vil komme med en prognose på mandag for når de midlertidige bruene åpner for trafikk.

Trafikale utfordringer

I Valdres har det vært store utfordringer på omkjøringsvegen for Tveit bru, fylkesveg 2510 Liagardsvegen. Det har ført til at omkjøringsvegen nå er stengt for kjøretøy over 3,5 tonn. Tungbiler må kjøre om riksveg 52 Hemsesdalsfjellet og fylkesveg 51 Golsfjellet.

Omkjøringsvegen i Valdres er åpen for personbiler, lokal næringstransport og utrykningskjøretøyer. For å få ei trygg trafikkavvikling, er det innført ledebilkjøring hele døgnet. Bilistene må regne med ventetid på ca. 45 minutter. Kjøretøy under utrykning slippes gjennom umiddelbart.

I Kongsvinger er Norsenga bru på E16 stengt. Omkjøring er lagt om fylkesveg 210 mellom Kongsvinger og Elverum. Her går trafikken til tider sakte.

– Vi ber trafikantene smøre seg med tålmodighet, og ikke minst ta hensyn til de mange myke trafikantene som ferdes langs fylkesvegen gjennom Kongsvinger, sier Løkken. 

I Fredrikstad er Moumbekken bru på riksveg 22 stengt. Har flyter trafikken bra på omkjøringsvegen.

Kontakter

Statens vegvesen, Drift og vedlikehold

Pressevakt
Telefon:
47 90 54 72
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken