Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra og med søndag kveld 12. mars blir det kolonnekjøring kveld og natt i Valderøytunnelen på riksveg 658 i Ålesund og Giske kommuner i Møre og Romsdal.

Cirka to uker etterpå starter tilsvarende jobb i Ellingsøytunnelen.

Utskiftingen av vifter i Valderøytunnelen vil bli sluttført før kolonnekjøring i Ellingsøytunnelen starter. Samlet er det beregnet en drøy måned for å komme i mål med begge tunnelene.Tunnelene vil bli gjenåpnet for ordinær trafikk så snart arbeidene er avsluttet.

Illustrasjonsbilde av person på lift som jobber med vifte i tunnel.
Illustrasjonsbilde: Statens vegvesen.

Slik blir kolonnekjøringen 

Regimet for kolonnekjøring blir slik i for Valderøytunnelen og Ellingsøytunnelen 

  • Det blir kolonnekjøring mellom klokken 21:00 og 06:00 alle dager mens arbeidene pågår. 
  • Fra klokken 21:00 til 24:00 kjøres det to kolonner parallelt for å begrense ventetiden (estimert ventetid ca. 10 minutter). 
  • Fra klokken 24:00 til 06:00, når trafikken er mindre, kjøres det en kolonne (estimert ventetid ca. 20 minutter). 
  • Mellom kl. 06:00 og 21:00 går trafikken som vanlig. 

Trafikanter bør beregne ekstra tid 

Det oppfordres til at trafikanter planlegger ekstra tid knyttet til forsinkelsene som vil komme av disse arbeidene.  

– Det er veldig viktig at skilting og trafikkavvikling blir respektert, og at trafikantene følger anvisningene til kolonnekjøringen. Sikkerheten for trafikantene og de som arbeider i tunnelen må komme først, sier byggeleder Ivar Bjørkedal i Statens vegvesen. 

Statens vegvesen har informert berørte etater, kommuner og nødetater om arbeidene som skal gjøres gjennom arbeidsvarsling. Det blir et eget regime for nødetatene, slik at nødvendige hensyn til kritisk utrykning blir ivaretatt. Busstransport vil følge kolonnekjøring som øvrige trafikanter. 

– Kolonnekjøring er eneste alternativ for å få gjennomført disse viktige arbeidene på en sikker måte. Vi beklager ulempene det medfører, sier Bjørkedal. 

Planlagt utskifting 

Det er ca. halvparten av viftene i de to tunnelene som skal skiftes. Øvrige vifter ble skiftet ut når tunnelene ble rehabilitert i 2018. Viftene som skiftes ut nå er fra 2003 og 2008. Det er 38 vifter som skal skiftes ut i Valderøytunnelen og 34 vifter som skal skiftes ut i Ellingsøytunnelen.

Det er Kraftmontasje AS som er utførende entreprenør av arbeidene. 

Om tunnelene 

Valderøytunnelen og Ellingsøytunnelen åpnet i 1987 og sørget for fergefri forbindelse mellom Ålesund, Ellingsøya, Valderøya og Vigra. I samme samband ligger også bru til Giske og tunnel til Godøya. Ellingsøytunnelen har også en arm til Flatholmen, Akslatunnelen, som ikke blir berørt av arbeidene som skal gjøres.  

Valderøytunnelen er 4222 meter lang og når 137 meter under havet, og største stigning er 8,5 prosent. Ellingsøytunnelen er 3250 meter lang og når 144 meter under havet, og største stigning er 8,5 prosent.

Følg med på www.vegvesen.no/trafikk for oppdatert veg- og trafikkinformasjon for arbeidene som skal gjøres.

Kartanvisning:

Vi viser ellers til tidligere sak med varsling om arbeidene i Freifjordtunnelen, Valderøytunnelen og Ellingsøytunnelen 10. februar 2023:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal