Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Da det vil ta noe tid å få etablert ny bru som erstatning for Sletta bru har Vegvesenet funnet det forsvarlig å gjenåpne skogsvegbrua for personbiltrafikk.

Dette er besluttet etter en ytterligere gjennomgang av brua.

Statens vegvesen har vært åpne om at det har vært krevende å finne løsninger for overgangsbrua over E6 i Eidsvoll kommune, da det ikke er mulig å forsterke nåværende bru.

Bilde med drone ovenfra av Sletta bru.
Foto: Statens vegvesen.

Jobber med løsninger

Det jobbes for å finne løsninger for fagverksbruene i tre som Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for, som fortsatt er stengt eller har redusert belastning, etter at Tretten bru kollapset.

I pressemelding 13. mars 2023 informerte Statens vegvesen om status for brua:

Fortsatt stengt for tunge kjøretøy

– Brua blir gjenåpnet med enveiskjørt trafikk, sentrisk kjøring og med største tillatte aksellast 4,5 tonn og en største tillatt totalvekt for kjøretøy på 7,5 tonn. Brua vil altså fortsatt være stengt for tunge kjøretøyer, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Sletta var opprinnelig bygd og godkjent for 10 tonn aksellast og en totalvekt på inntil 60 tonn.

Gjenåpningen skjer i løpet av neste uke når utstyr og skilting er på plass.

Brua må erstattes

– Brua må fortsatt erstattes da næringstransportens behov gjør at vi må ha en bruløsning som gjør at den kan tåle den lasten som brua opprinnelig var dimensjonert for, sier Eiterjord.

Arbeidet med å forberede bygging av ny bru fortsetter som planlagt.

Trygg å bruke

– Vi understreker at brua er helt trygg for den belastningen som vi nå åpner opp for, avslutter Eiterjord.

Statens vegvesen jobber videre med løsninger for de øvrige bruene som etaten har vedlikeholdsansvar for som fortsatt er stengt eller som har midlertidig nedsatt lastkvalifisering, og vil fortsette å informere så snart det er noe nytt knyttet til enkeltbruer.

Hold deg oppdatert

Trafikantene oppfordres til å følge med på trafikkinformasjon på dit.vegvesen.no og i appen Vegvesen trafikk for oppdatert informasjon om åpningstidspunktet for Sletta bru i neste uke.

Aktuelt for fylke(r): Viken