Søndag 20. august klokken 22:00 starter asfalteringsarbeider for Krogstadåen bru på E14 i Meråker kommune i Trøndelag, cirka 3 kilometer øst for Gud.


Krogstadåen bru er en bjelkebru fra 1952. Brua har ett spenn og en lengde på 8,56 meter.

Bilde fra arbeidene som ble gjort i vår. Foto: Statens vegvesen.
Bilde fra arbeidene som ble gjort i vår. Foto: Statens vegvesen.

Krona på verket 

– I slutten av april i år startet vedlikeholdsarbeidene for brua, som pågikk i cirka seks uker. Det ble da skiftet ut kantdragere på begge sider og montert nytt rekkverk. Trafikken har gått som normalt i etterkant av at disse arbeidene ble sluttført, og nå får vi satt krona på verket med ny asfalt, sier byggeleder i Statens vegvesen Håkon Ødegård Alstad. 

Tidligere pressemelding sendt 21. april 2023:

Dette skal gjøres nå 

– Asfaltenpå brua og på begge sider av brua skal først freses bort. Det skal så legges membran på hele brua. Deretter skal veglinjen senkes og tilpasses ny asfalthøyde for brua. Helt til slutt skal brua og vei på begge sider av brua asfalteres, forteller byggeleder Ødegård Alstad. 

Slik blir trafikkavviklingen 

Det planlegges for arbeid fra og med 20. august til og med lørdag 26. august. Arbeidene vil pågå disse dagene mellom klokken 22:00 og 06:00. Om det blir ugunstig vær eller det dukker opp noe uforutsett kan arbeidene ta lengre tid. 
 
Det blir manuell dirigering over brua i ett kjørefelt når det jobbes på kvelden og natta. Trafikken vil gå i begge kjørefelt mellom klokken 06:00 og 22:00. Utførende entreprenører er Consolvo, Meråker Betong og Veidekke. 

Ta hensyn og vær oppmerksom 

 – Vi oppfordrer til at alle trafikanter er oppmerksom på arbeidene som skal gjøres, følger skilting og dirigering, og ikke minst avpasser farten og tar hensyn til de som arbeider på brua og de som dirigerer trafikken, understreker Ødegård Alstad. 

Følg med på trafikkinformasjon 

Statens vegvesen oppfordrer til å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert trafikkinformasjon for arbeidene som skal gjøres: 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag