Seks mennesker omkom i novembertrafikken. Det er halvparten så mange som i november i 2022, da 13 omkom.

Så langt i år er 113 drept på norske veier.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Uoppmerksomhet er fortsatt er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker, ofte med døden til følge. Foto: Statens vegvesen

Vi er blitt litt mer oppmerksomme i trafikken

Uoppmerksomhet er fortsatt er en av de viktigste årsakene til alvorlige trafikkulykker, ofte med døden til følge. Dette viser en undersøkelse laget på oppdrag fra Statens vegvesen (TØI).

- Men vi går små skritt i riktig retning, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, og understreker: Folk  gjør litt færre ting mens de kjører bil i dag,  og er blitt litt mer oppmerksomme enn for bare få år siden. Det å endre atferd tar tid, så vi er langt fra i mål. Oppmerksomhet er fremdeles et trafikksikkerhetsproblem som må prioriteres og håndteres. Men at vi ser en positiv utvikling, er bra.

Alle de drepte er over 40 år

Det var ingen ungdommer som omkom i november. Alle de døde var over 40 år.

- Vi har ingen å miste, hverken av unge eller eldre. Likevel – etter måneder med flere drepte ungdommer enn vanlig, er det godt å se at november ikke har krevd helt unge ofre. Det er også bra at det er færre drepte i november, sammenlignet med i fjor, sier hun.

Dødsfallene, fem menn og en kvinne, skjedde i Nordland, Troms og Finnmark, Viken, Innlandet og Vestland. Det var primært møte- og utforkjøringsulykker, men en fotgjenger mistet også livet i november.

Takk for oppmerksomheten, trafikanter

Statens vegvesen jobber aktivt med oppmerksomhet og har videreført satsningen med en ny, nasjonal kampanje. Den er en videreføring av kampanjen «Takk for oppmerksomheten» (2018-2021), og ble lansert i juni i år. Den er basert på tidligere kunnskap og erfaring, samt helt ferske data fra en ny undersøkelse som ble gjennomført i mai 2023 (Opinion). Målet er å få enda flere til å ta aktivt grep om oppmerksomhet i trafikken.

Nå oppfordrer Guro Ranes trafikantene til å takke hverandre for oppmerksomheten.

- I trafikken er vi helt avhengige av hverandre, sier Guro Ranes.

- Hvis alle blir den sjåføren de selv vil møte, er vi et godt stykke på vei mot nullvisjonen, der ingen dør eller blir hardt skadd i trafikken.