Utbedringen av E16 mellom Fagernes og Øylo ble markert mandag, med samferdselsministeren til stede. "Valdresmodellen" skal nå brukes i hele landet.

Både trafikantene i Valdres og de som reiser mellom øst og vest i landet har fått en bedre og tryggere veg. Samtidig danner den Valdres en modell for utvikling av riksvegene i hele landet.

Vegdirektøren og prosjektleder Kennth Dokken i Brødrene Dokken AS holder snora for samferdselsministeren. (Foto: Eli Ramstad)

Store deler av den 41 kilometer lange strekninga framstår som ny, men utgangspunktet har vært å ta vare på mest mulig av eksisterende veg, til beste for økonomi, klima og miljø.

– Valdresmodellen innebærer at vi tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan og bygger nytt der vi må. Ved å involvere entreprenøren helt fra starten, er vi sikret gode løsninger og mest mulig veg for pengene. Erfaringene fra Valdres vil vi ta med oss i utviklingen av riksvegene flere andre steder i landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Tryggere og bedre

E16 er utvidet i bredden og har fått rumlefelt, kurver er rettet ut, sikten er bedret og rasfarlige partier sikret. Strekninga fått færre og tryggere avkjørsler og det er bygd gang- og sykkelveg ved Røn, som også har fått trafikklys. I tillegg er dreneringen utbedret, slik at vegen skal være bedre sikret mot flom og andre skader.

Rammen («design to cost») var på 500 millioner kroner. Justert for dagens kroneverdi og inkludert et ekstra fjellsikringsprosjekt, er sluttsummen 615 millioner.

Tidlig involvering av entreprenør

Brødrene Dokken AS har vært hovedentreprenør, og de har vært med helt fra starten.

Vegdirektøren informerer om Valdresmodellen i forbindelse med åpningen. (Foto: Eli Ramstad)

– Det vanlige er at entreprenørene starter sitt arbeid når Statens vegvesen er ferdig med planlegging. Valdresmodellen innebærer at entreprenøren er med helt fra arbeidet med reguleringsplan. Slik bruker vi deres kompetanse og evne til å finne gode løsninger, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Bredt samarbeid

Hun berømmer også kommunene for et godt samarbeid i prosessen.

–  Hele regionen, med ordførerne i spissen, har jobbet målrettet sammen med næringslivet og Statens vegvesen i mange år for å få til bedre veg gjennom Valdres. Nå ser vi resultatet av arbeidet i bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet, sier vegdirektøren.

Sentrale aktører under E16-markeringen, med vegdirektøren og samferdselsministeren i spissen. (Foto: Eli Ramstad)

God som ny

Det var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som klipte snora som markerte den viktige milepælen på E16.

–  I dag klipper vi ikke snora for åpning av en ny veg. Vi markerer utbedringen av en ny veg som er god som ny. Det er dette vi skal ha mer av. På samme måte som at flere kjøper brukt på Finn.no eller syr og lapper klærne sine, er kanskje å ta vare på det vi allerede har et tegn i tiden, sa samferdselsministeren under markeringen.

Utbedrer resten av E16 i Valdres

Samferdselsministeren var også glad for at Statens vegvesen vil sette i gang med oppgraderingen av den siste delen av E16 i Valdres, som går mellom Hausåker og Lomen, som har svært dårlig standard sammenlignet med den «nye» E16.

Statens vegvesen har satt av penger til oppstart i årets utbedringsbudsjett. Etter planen kan parsellen – og dermed hele strekninga mellom Slidre og Øylo – være oppgradert til en jevn god standard i løpet av 2025.

– I dag klipper vi ikke snora for åpning av en ny veg. Vi markerer utbedringen av en ny veg som er god som ny. Det er dette vi skal ha mer av, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. (Foto: Marius Grøndahl)
Aktuelt for fylke(r): Innlandet