-Vi gjennomførte nær 152000 oppkjøringer og 190.000 teoriprøver i 2023, sier avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

Førerprøver i 2023
Nær 152.000 gjennomførte oppkjøring hos Statens vegvesen i 2023 Foto: Bård Atle Norbø, Statens vegvesen

-Statens vegvesen gjennomførte 151.656 oppkjøringer og 190.001 teoriprøver i 2023. 78% har bestått oppkjøringene og 57% teoriprøvene i 2023. En sammenlikning med resultatene for 2022 viser at det har vært mindre etterspørsel etter oppkjøringer og større etterspørsel etter teoriprøver i 2023. Beståttprosenten for teoriprøver har gått ned de siste årene og kan forklare noe av nedgangen i etterspørselen etter oppkjøringer sist år, økt stryk på 3% for teoriprøvene fra 2022 til 2023 utgjør faktisk 5700 flere utsatte prøver, sier avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

Resultater:                                                      | 2023   andel bestått     | 2022     Andel bestått Oppkjøringer                                                   151.656            78%            158.007               79%     Teoriprøver                                                      190.001           57%            180.564                60%  

Et godt råd:

-Når du har bestemt deg for å ta førerkort må du legge mye arbeid i prosessen med å bli en bilfører som vi i Statens vegvesen tør slippe ut på veiene våre.  Jeg, vil anbefale at man sammen med trafikkskolen lager en plan over hvordan man best mulig skal tilegne seg kunnskap. Det er helt nødvendig å lese teori, og ikke minst viktig å øvelseskjøre så mye som mulig,  sier Heidi-Kristin Herbst.

Et tips: Vi har erfart at de som har øvelseskjørt mye også lettere klarer å tilegne seg teorien, sier Herbst. 

Noen fun-facts til slutt:

  • Per 1.januar 2024 er det 3,7 millioner bilførere med gyldig førerkort i Norge, nær 3 millioner av disse har lastet ned og fått godkjent digitalt førerkort.
  • Andel kandidater i Norge som har kjørt opp i bil med automatgir har økt fra 51% i 2022 til 57% i 2023, for fem år siden var andelen på 17%.