Hvordan kan digitale støttesystemer og kunstig intelligens bidra til oppetid og framkommelighet og mer klimavennlig vegdrift?

Det er tema når Statens vegvesens inviterer entreprenører og leverandører til dialogkonferanse 18. mars.

Statens vegvesen skal inngå fem nye vegdriftskontrakter som alle starter i 2025.

Gudbrandsdalen og Hedmark er de første som er klar for utlysning, mens de andre nye riksvegkontraktene kommer i Trøndelag og Salten.

Statens vegvesen utfordrer entreprenører og leverandører til å utvikle nye løsninger. Her fra testkjøring med el-brøytebil. Foto: Bård Nonstad, Statens vegvesen
Statens vegvesen utfordrer entreprenører og leverandører til å utvikle nye løsninger. Her fra testkjøring med el-brøytebil. Foto: Bård Nonstad, Statens vegvesen

Konkurrerer om digitale løsninger

De som vil drifte riksvegene i framtida må forberede seg på å konkurrere om løsninger for reduserte klimautslipp, bedre informasjon til byggherre og trafikanter og bedre beredskap under værhendelser.

Dette vil blant annet kreve gode digitale løsninger.

– Målet med dialogkonferansen på Gardermoen 18. mars er å stimulere til innovasjon og samarbeid mellom driftsentreprenører og leverandører av teknologi- og informasjonssystemer, slik at de i fellesskap kan komme fram til løsninger som kan bidra til å forbedre og forenkle vegdriften, sier avdelingsdirektør Bente Aase i Drift- og vedlikeholdsdivisjonen i Statens vegvesen.

Entreprenører møter leverandører

Dialogen skal gi entreprenørene innsikt i hva som finnes av digitale støtte- og beslutningssystemer som kan brukes innen vegdrift, slik at de kan sette inn best mulige tiltak til rett tid.

Utviklerne på sin side skal få innsikt i hvilke behov driftsentreprenørene har.

For Statens vegvesen er hensikten med konferansen å kople sammen entreprenørmarkedet og potensielle leverandører og utviklere av teknologi- og informasjonssystemer som gir merverdi til drift av riks- og europavegnettet.

– Målet vårt er at denne dialogkonferansen skal fungere som en smeltedigel mellom det etablerte entreprenørmarkedet og morgendagens teknologiløsninger, sier Bente Aase.

Nye driftskontrakter

I tillegg til dialogen om digitale vegdriftssystemer, vil Statens vegvesen orientere om nye driftskontrakter som lyses ut i år.

Først ut er Gudbrandsdalen og Hedmark, og her vil de kontraktsansvarlige gi mer detaljert informasjon om krav og planlagt prosess.

Statens vegvesen vil også informere generelt om strategien for anskaffelser innen drifts- og vedlikeholdsområdet. I framtidige konkurranser vil flere kriterier enn pris bli vektlagt.

I tillegg til de nye kontraktene på Østlandet, forberedes utlysning av nye driftskontrakter for Trøndelag nord og sør og for Salten i Nordland. Disse kontraktene lyses ut i løpet av året og har oppstart 1. september 2025.

Mer informasjon om påmelding her.

Se også Doffin, Database for offentlige anskaffelser.