Svært sterk vind og mye nedbør gjør føret på veiene utfordrende, særlig gjelder dette Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland.

Mange veier og fergestrekninger er stengt allerede.

Statens vegvesen ber trafikantene være oppmerksomme - det er storm, kraftig nedbør og stor skredfare. Foto: Statens vegvesens webkamera på E6 ved Hjerkinn lørdag ettermiddag

- Vi jobber for at vi skal klare å holde de de store ferdselsårene åpne, sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen, men den kraftige vinden og mye nedbør gjør det utfordrende. Vi ber trafikantene være oppmerksomme – skred og gjenstander kan komme ut i veien. Under disse forholdene vil jeg be trafikantene vurdere turen, og alltid sjekke trafikkmeldingene på vegvesen.no/ trafikk før de starter bilen.

Stor skredfare – veier kan bli stengt på kort varsel

Skredfaren er størst når nedbøren er stor. Områdene fra Sunnmøre, Nordmøre, Trøndelag og opp til Helgelandskysten har størst fare for skred denne helgen.

Sjekk både vegvesen.no/trafikk og varsom.no før du reiser.

Disse hovedveistrekningene i midt-Norge og Nordland er stengt eller vurderes stengt lørdag:

 

  • De fleste utsatte fergestrekninger langs Møre-, Trøndelag- og Helgelandskysten er stengt
  • 655 Norangsdalen er stengt til mandag
  • 705 Langsvola kan bli stengt på kort varsel
  • 72 Verdal til riksgrensen er stengt på svensk side
  • E6 Dovrefjell vurderes stengt
  • Rv77 Krutfjellet er stengt 
  • E6 Saltfjellet har kolonnekjøring

I tillegg er de fleste fjellovergangene stengt eller med kolonnekjøring i sør- og vest - Norge.

- Dette er noen av de større veistrekningene og ferdselsårene, det er ikke en uttømmende liste. Det er flere stengte veier og fjelloverganger som er stengt, så undersøk alltid før du reiser, og husk å kjøre etter forholdene og ta med varme klær og proviant i tilfelle noe skulle oppstå, sier Nils Karbø.

Været avtar søndag

Nedbøren og vinden vil avta mot søndag, og det blir kaldere, men faren for skred ut i veibanen er fortsatt til stede.

Vegvesenet oppfordrer trafikantene til å vurdere behovet for å reise, og alltid sjekke trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk før de drar. Der er det informasjon om stengte veger og oppdatert trafikkinformasjon til enhver tid.